Retourvoorwaarden

Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug door middel van een overschrijving. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.
 
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit steeds met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 
Je kan je retourpakket retourneren na dat je met ons contact hebt opgenomen via mail (info@kleine-ik.eu), je ontvang dan van ons een retourlabel. LET OP! Dit alleen als wij een fout maakten of als er een beschadiging was bij de levering. In het laatste geval graag ook een foto meesturen.
 
Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar:
kleine ik bvba,
Boomstraat 59,
2880 Bornem.
Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
 
 

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan [hier dient U Uw naam, adres en, indien van toepassing, Uw fax en e-mailadres in te vullen] :
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
 
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*)
 
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
__________________________________
 
- Naam/Namen consument(en)
__________________________________
__________________________________
 
- Adres consument(en)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
 
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

__________________________________
 
- Datum
__________________________________
 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.